กิจกรรม

Kid

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมถ่ายทำรายการ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาการคำนวณ และ ถ่ายทำรายการ “KIDS พิชิต CODE” ณ สตูดิโอทีวีธันเดอร์ (ทาวน์อินทาวน์) โดยบูรณาการ Coding ติดตามรายการได้ทาง ThaiPBS ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
เด็กหญิงอภิญญา น้ำวิวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ได้ร่วมกิจกรรมสอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติบัตรระดับประเทศ และเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมทั้งหนังสือรับรองออกให้สถานศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนค่ะ

Dreaming

รางวัลระดับโลก

Microsoft Innovative
Educator (MIE) Experts 2020-2021

หนังสือตอบรับ ตีพิมพ์บทความวิจัยวารสารการศึกษาไทย “OEC Journal”

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Girl

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

เอกสารประกอบ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

การพัฒนาตนเอง ครูวัชราภรณ์ เพ็งสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

 

 

รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค” โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รางวัลระดับเหรียญเงิน

คลังภาพ