หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 รวมประวัติและผลการการจัดการเรียนการสอน โดย ครูวัชราภรณ์ เพ็งสุข

 

sway.com/mXHvapRNiWawPirB

 

บทเรียนอาเซียน

   เกมคำทักทายอาเซียน


เกมชื่อธงอาเซียน 

เกมชื่อดอกไม้อาเซียน 

เกมชื่อเมืองหลวงอาเซียน

 เกมชุดการแต่งกายอาเซียน

เกมจับคู่ธงชาติและดอกไม้อาเซียน

เกมเขาวงกตพิชิตธงอาเซียน

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถเข้าสู่บทเรียนเพื่อศึกษาและทบทวนเนื้อหาได้ที่เว็บไซต์วัชราภรณ์ดอทคอม http://www.vacharaporn.com

การจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน sway.com/0srWYUEfTY0fPX1F

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร่วมกิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้ สู่แท็บเล็ต ภายใต้โครงการประกวด สร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2556 ณ ห้องรัชดาแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร
นำเสนองาน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๕ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

ร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้ สู่แท็บเล็ต ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2556 ณ ห้องรัชดาแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร
 

www.vacharaporn.com/Flash/otpc/otpc.swf